Palveluehdot

 1. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA

  Nämä tilaus- ja sopimusehdot (“Ehdot”) säätelevät Bespoke Brand Helsinki Oy:n (myöhemmin “Palveluntarjoaja”) ja sen asiakkaiden (“Asiakas”) välistä suhdetta Sitefixin tarjoamien ohjelmisto- ja palveluratkaisujen (“Palvelut”) osalta. Käyttämällä Palveluja, Asiakas hyväksyy nämä Ehdot.

 2. PALVELUIDEN KUVAUS

  Sitefix tarjoaa erilaisia ohjelmisto- ja palveluratkaisuja, jotka on tarkoitettu kaikenlaisille yrityksille, jotka haluavat parantaa ja tehostaa digitaalista jalanjälkeään. Tarkemmat tiedot Palveluista löytyvät Palveluntarjoajan verkkosivuilta tai erillisestä palvelukuvauksesta.

 3. LASKUTUS

  Laskut lähetetään kunkin laskutuskauden alkaessa. Maksuehto on 14 päivää netto.

 4. HINNAT JA MAKSUEHDOT

  Kaikki sivustolla mainitut hinnat ovat verottomia. Näihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, joka on tällä hetkellä 24%. Kuukausihinnat pysyvät lähtökohtaisesti samoina, mutta Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaille suoraan sähköpostitse.

 5. LASKUTUSJAKSO JA IRTISANOMINEN

  Palvelun laskutusjakson voi Asiakas valita itse (3, 6 tai 12 kuukautta). Palvelun voi irtisanoa milloin tahansa, irtisanomisaika on 3 kuukautta, jonka jälkeen palvelu keskeytyy.

 6. PALVELUPAKETTIEN MUUTOKSET

  Palvelupakettien sisältöä voidaan muuttaa sopimuksen aikana rajattomasti. Pysyvät materiaalit, kuten graafinen suunnittelu tai kotisivut, eivät kuulu muutosten piiriin. Sisällöntuotantoa sosiaaliseen mediaan tai kuukausittaista mainosbudjettia voidaan muuttaa joustavasti.

 7. TIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA

  Asiakkaan antamia tietoja käytetään ainoastaan palvelun toteuttamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan lupaa, ellei se ole tarpeen palvelun toteuttamiseksi tai lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Asiakkaan yksityisyyttä koskevat lisätiedot ovat saatavilla tietosuojaselosteessa.

 8. PALVELUIDEN KESKEYTTÄMINEN

  Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palveluiden tuottaminen, jos se on tarpeen esimerkiksi päivitys-, huolto- tai korjaustoimenpiteiden takia tai tietoliikenteen tai tietojärjestelmien häiriöiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja että siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja ilmoittaa keskeytyksestä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

 9. Ylivoimainen Este

  Osapuoli vapautuu velvoitteestaan ja vahingonkorvausvelvollisuudestaan, jos sopimusvelvoitteen rikkominen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Osapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee viipymättä esteen ilmaantumisesta ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti sopimusvelvoitteen täyttämisen siirtymisestä samoin kuin sen päättymisestä.

 10. SALASSAPITOVELVOLLISUUS

  Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena Palveluntarjoajalta saamansa luottamukselliset tiedot. Palveluntarjoaja pidättää kaikki oikeudet luovutettuihin tietoihin eikä Asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin Sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Tämä salassapitoehto on voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

 11. REFERENSSIOIKEUS

  Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Asiakkaan toiminimeä ja logoa referenssinä myynninedistämistarkoituksessa sopimuksen voimassaoloaikana.

 12. JÄLLEENMYYNTI

  Palveluntarjoajan toimittamien palveluiden jälleenmyynti on kielletty.

 13. IRTISANOMISOIKEUS

  Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle kirjallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen irtisanomisen voimaantuloa. Irtisanomisaika on asiakkaalla ja palveluntarjoajalla 3 kuukautta, jonka jälkeen palvelu lopetetaan. Asiakkaalla on mahdollista lunastaa tekijänoikeudet ja käyttöoikeus materiaaleihin tämän jälkeen erillisellä hinnalla.

 14. ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI

  Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos sopua ei saavuteta, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Nämä ehdot tulevat voimaan heti niiden hyväksymisen yhteydessä ja ovat voimassa toistaiseksi.